Specjaliści

 • Nasi specjaliści

 • Wszystkie dzieci w naszym Żłobku znajdują się pod uważną opieką specjalistów: psychologa, logopedy oraz terapeuty integracji sensorycznej. Dzięki temu wszelkie niepokojące zachowania dziecka są szybko zauważane i korygowane. Nasi specjaliści zawsze chętnie służą pomocą w rozwiązywaniu problemów oraz wyjaśnianiu wątpliwości zgłaszanych przez rodziców, bowiem troska o prawidłowy rozwój dziecka jest dla nas priorytetem. 

  Psycholog obserwuje i analizuje zachowanie dziecka w grupie oraz opracowuje diagnozę psychologiczną. Prowadzi również indywidualne zajęcia stymulujące rozwój poznawczy i emocjonalny dziecka. Na spotkaniach z rodzicami przekazuje zebrane informacje oraz udziela odpowiednich porad i konsultacji. Psycholog prowadzi także warsztaty dla rodziców, których tematyka uzależniona jest od bieżących potrzeb i oczekiwań rodziców. 

  Logopeda prowadzi zajęcia grupowe, które obejmują: ćwiczenia sprawności aparatu artykulacyjnego, zabawy korygujące wady wymowy, poszerzanie słownika dzieci oraz diagnozę logopedyczną. Logopeda prowadzi także odpłatną, indywidualną terapię logopedyczną. 

  Terapeuta integracji sensorycznej prowadzi zabawy i zajęcia w grupach oraz indywidualną, odpłatną terapię integracji sensorycznej. Terapia SI polega na dostarczaniu różnorakich bodźców w celu poprawy funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego dziecka, odpowiedzialnego za odbiór i przetwarzanie bodźców zmysłowych (sensorycznych). Terapia prowadzona jest poprzez zabawę, w nowocześnie i  profesjonalnie wyposażonej sali.  

  • Ewa Błaszczyk
   psycholog

   Ewa Błaszczyk

   psycholog

   Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Dodatkowo ukończyłam liczne kursy wzbogacające moja wiedzę oraz doświadczenie zawodowe. Posiadam uprawnienia do prowadzenia grup terapeutycznych: trenera kontroli złości, trenera umiejętności społecznych TUS. Ukończyłam szkolenia: Skala Inteligencji Stanford – Binet 5, Stosowanie i interpretowanie Skal Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży IDS-2.

   Współpracuję z warszawskimi przedszkolami, można mnie również spotkać w Fundacji Scolar oraz w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie.

   „Od zawsze wiedziałam”, że chce być Psychologiem… I pracować z dziećmi. Te małe i większe istotki zawsze i wszędzie mnie otaczały. Dzieci to cały nasz świat, to ja, to Wy, to my, dlatego tak ważne i istotne jest by pokazać i nauczyć je żyć w naszym świecie – w ich świecie. Dzieci to skarb najcenniejszy z cennych, dlatego musimy je chronić, wspierać, słuchać, poświęcać czas i przede wszystkim: KOCHAĆ, KOCHAĆ i KOCHAĆ.

  • Magdalena Hordejuk
   terapeuta Integracji Sensorycznej, pedagog, terapeuta ręki

   Magdalena Hordejuk

   terapeuta Integracji Sensorycznej, pedagog, terapeuta ręki

   Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie, którą ukończyłam z tytułem magistra o specjalizacji: doradztwo i terapia pedagogiczna. Posiadam Certyfikat Terapeuty Integracji Sensorycznej (I i II stopnia), uprawniający do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii SI. Należę do Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej PSTIS. Ponadto, posiadam uprawnienia terapeuty ręki i zaburzeń motoryki małej u dzieci w wieku szkolnym.

   Praca z dziećmi jest dla mnie nieustanną inspiracją i wyzwaniem do poszukiwania nowych rozwiązań terapeutycznych oraz własnego rozwoju zawodowego. Systematycznie biorę udział w warsztatach, kursach zawodowych i kwalifikacyjnych oraz corocznych Konferencjach naukowo-szkoleniowych PSTIS.  Od wielu lat współpracuję z jedną z warszawskich niepublicznych poradni logopedyczno-pedagogicznych, w której zajmuję się diagnozą i terapią pedagogiczną u dzieci z trudnościami w uczeniu się w wieku wczesnoszkolnym.

   Prywatnie jestem mamą dorosłej córki, studentki psychologii.

  • Kamila Kulińska
   logopeda

   Kamila Kulińska

   logopeda

   Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyłam Logopedię Ogólną i Kliniczną z dodatkowymi uprawnieniami glottodydaktycznymi oraz do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej. Dzięki współpracy międzyuczelnianej miałam okazję brać udział w zajęciach prowadzonych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny. Dało mi to okazję do nabycia praktycznej wiedzy na terenie szpitala i w poradniach przyszpitalnych.

   Doświadczenie zdobywałam podczas licznych praktyk: nauczycielskich, pedagogicznych, logopedycznych, a także glottodydaktycznych, które odbywałam w świetlicach środowiskowych, przedszkolach, szkołach, fundacjach i poradniach pedagogicznych. Przed ukończeniem studiów odbyłam staż, który trwał 10 miesięcy, prowadziłam terapię z dziećmi w normie, a także z orzeczeniami. Staram się nieustannie poszerzać swoją wiedzę poprzez branie udziału w szkoleniach, warsztatach, konferencjach, samokształcenie, a także poprzez stałą weryfikację własnych działań.

   Praca z dziećmi sprawia mi wiele radości. Możliwość obserwowania postępów u podopiecznych jest dla mnie niezwykłym doświadczeniem. Dzięki dzieciom uczę się innego spojrzenia na świat, a możliwość przebywania z nimi pozwala mi zdystansować się do wielu spraw.