Zajęcia edukacyjne w przedszkolu w ramach czesnego

 • Zajęcia edukacyjne

 • Najważniejszymi zajęciami edukacyjnymi w ramach czesnego są zajęcia z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, których celem jest wszechstronne wspomaganie rozwoju dziecka poprzez rozwijanie jego zdolności, talentów i predyspozycji.

  Podstawa programowa obejmuje następujące obszary edukacji:

  • językową
  • matematyczną
  • przyrodniczą
  • społeczną
  • artystyczną
  • zdrowotną

  oraz profilaktykę logopedyczną.

 • W naszym Przedszkolu realizowana jest rozszerzona podstawa wychowania przedszkolnego, oparta na programach:

  • „Nasze Przedszkole” – autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej oraz Wiesławy Żaby-Żabińskiej wydawnictwa MAC Edukacja  – tytuły podręczników: „Przedszkole trzylatka”, „Przedszkole czterolatka” i „Szkoła tuż-tuż”
  • „Dziecięca matematyka” – autorstwa prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej oraz Ewy Zielińskiej. Metoda ta została stworzona na bazie wieloletniej pracy z dziećmi z niepowodzeniami szkolnymi. Celem metody jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci w zakresie matematyki i przygotowanie ich do rozwiązywania zadań w okresie szkolnym.
 • Zajęcia edukacyjne wzbogacone są o glottodydaktykę – nowatorską metodę nauki czytania i pisania przez zabawę – opracowaną przez prof. Bronisława Rocławskiego. Podczas zajęć glottodydaktycznych mówi się do dzieci w specjalny sposób – dzieląc wyrazy na sylaby – oraz wykorzystuje się klocki z literami (tzw. „alfabet glotto”), które ułatwiają dziecku skojarzenie konkretnych głosek z literami. Metoda ta znacznie ogranicza możliwość wystąpienia w przyszłości dysleksji i dysgrafii.

 • W ramach zajęć rozszerzających podstawę programową naszym dzieciom zapewniamy:

  • codzienne zajęcia z języka angielskiego
  • dwa razy w tygodniu zajęcia z języka hiszpańskiego
  • trzy razy w tygodniu zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej oraz wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Zajęcia mają na celu rozwijanie u dzieci umiejętności współdziałania w ramach zespołów oraz promują rywalizację w duchu fair play. Dzieci są nagradzane wyłącznie za indywidualne postępy, a nie na zasadzie porównywania z osiągnięciami innych dzieci 
  • dwa razy w tygodniu zajęcia z rytmiki
  • raz w tygodniu grypowe zajęcia logopedyczne
  • koncerty i przedstawienia teatralne
  • wycieczki edukacyjne
  • dziecięce eksperymenty „Mały Naukowiec”
  • spotkania z ciekawymi ludźmi
  • spotkania z kulturą innych krajów i narodów
  • spotkania ze zwierzętami
  • przejażdżki na kucyku
  • warsztaty kulinarne
  • ABC dobrego wychowania – zasady savoir – vivre’u dla najmłodszych
  • zajęcia z religii (grupa cztero-, pięcio- i sześciolatków – na życzenie rodziców)

   

  W ramach opłat czesnego naszym przedszkolakom zapewniamy badania przesiewowe: logopedy, psychologa oraz terapeuty integracji sensorycznej.