Kadra

 • Nasza kadra

 • Nauczyciel jest obok rodziców jednym z pierwszych autorytetów i wzorców osobowych dziecka. Ponieważ pod opieką nauczyciela często dziecko spędza więcej czasu, niż z własnymi rodzicami, dlatego od jego zaangażowania, wiedzy, umiejętności i doświadczenia zależy jak wiele dziecko zyska w okresie przedszkolnym w każdej sferze swojego rozwoju – od rozwoju fizycznego (bezpieczeństwa, higieny i żywienia) począwszy, poprzez rozwój społeczny i emocjonalny (układanie relacji z innymi, umacnianie się w poczuciu własnej wartości), a skończywszy na rozwoju intelektualnym. 

  Wiedząc, jak ważną rolę w życiu młodego człowieka pełni nauczyciel staramy się, aby w naszym zespole były wyłącznie osoby kreatywne, życzliwe i cierpliwe w stosunku do swoich podopiecznych. Nasi nauczyciele nieustannie motywują wychowanków do odkrywania świata oraz dbają, by dzieci swoje poszukiwania mogły prowadzić w atmosferze szacunku, bezpieczeństwa, miłości i życzliwości.

  Nasi nauczyciele chętnie i stale rozwijają swoje umiejętności co powoduje, że w swojej pracy wykorzystują najnowsze koncepcje i metody, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie. 

  Wszyscy wychowawcy pracujący w naszym Przedszkolu posiadają dyplomy wyższych uczelni pedagogicznych. Jest to dla nas podstawowy warunek zatrudnienia, jednak nie jedyny.
  Uważamy bowiem, że istotą pracy wychowawczej jest pasja, zaangażowanie oraz ciepły stosunek do dzieci. 

  • Magdalena Jagodzińska-Mróz
   dyrektor Żłobka i Przedszkola Moje Cudowne Lata

   Magdalena Jagodzińska-Mróz

   dyrektor Żłobka i Przedszkola Moje Cudowne Lata

   Ukończyłam studia magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki, a także studia podyplomowe w zakresie edukacji początkowej i reedukacji (nauczanie dzieci w wieku 3-9 lat) oraz studia podyplomowe w zakresie polityki i zarządzania oświatą na Uniwersytecie Warszawskim. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowisku dyrektora placówek edukacyjnych. 
W tym czasie, realizując zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego, dobrze poznałam polski system oświaty i jego strukturę oraz prawo oświatowe.

   Moim życiowym celem jest praca z dziećmi, która daje mi ogromną satysfakcję i poczucie spełnienia zawodowego. Zawsze największą dla mnie nagrodą jest uśmiech moich podopiecznych. Pracując przez pięć lat jako nauczyciel-wychowawca mogłam każdego dnia realizować swoje pragnienie w pełnej ciepła i wyrozumiałości atmosferze. Także dziś, pełniąc funkcję dyrektora, spełniam się w pracy z dziećmi prowadząc zajęcia edukacyjne w najstarszej grupie przedszkolnej.

   Moje zawodowe motto podąża za myślą starożytnego greckiego filozofa Plutarcha 
z Cheronei: „Umysł to nie dzban, który należy wypełnić, ale ognisko, które wypada rozpalić”.]

  • Kinga Nagiel
   asystent dyrektora

   Kinga Nagiel

   asystent dyrektora

   Ukończyłam studia na Wydziale Ekonomiki Finansów i Bankowości w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie oraz studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Oświatą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 1998 roku pracuję zawodowo. Mam doświadczenie w pracy w księgowości, windykacji, marketingu, ubezpieczeniach oraz administracji.

   Prywatnie jestem mamą dwóch córeczek: Aleksandry i Julii. Interesuję się medycyną oraz prawem. Wolny czas lubię spędzać z rodziną na wycieczkach rowerowych.

  • Agnieszka Gańko
   nauczyciel-wychowawca grupy przedszkolnej

   Agnieszka Gańko

   nauczyciel-wychowawca grupy przedszkolnej

   Ukończyłam Pedagogikę Specjalną o specjalnościach oligofrenopedagogika i resocjalizacja na Uniwersytecie Kardy- nała Stefana Wyszyńskiego w War- szawie oraz studia podyplomowe na kierunku edukacja przedszkolna we Wszechnicy Polskiej w Warszawie. Próbując dotrzeć do swojego wewnętrznego potencjału i odkryć właściwe miejsce w życiu uczestni- czyłam w wielu różnych kursach m.in. na wychowawcę kolonijnego czy kurs Dramy.

   Jestem członkiem Związku Podhalan, którego celem jest pielęgnacja tradycji i odrębności kulturowej podhala. Uważam, że niezwykle ważne jest wychowywanie dzieci w szacunku do kultury, tradycji i Ojczyzny.

   Wybór mojej zawodowej drogi jest efektem wieloletnich poszukiwań jak umiejętnie połączyć zawód z pasją. Praca z dziećmi sprawia mi ogromną satysfakcję i codziennie przynosi nowe doświadczenia. Podążam za myślą Beaty Pawlikowskiej „Nie dawaj dzieciom gwiazdki z nieba, pozwól im nauczyć się latać, wtedy zobaczą, że za tym pierwszym niebem jest następne, a im mocniej będą musiały napracować się, żeby tam dolecieć, tym większa będzie ich radość po dotarciu do celu…”.

  • Magdalena Świętosławska
   nauczyciel - wychowawca grupy przedszkolnej

   Magdalena Świętosławska

   nauczyciel - wychowawca grupy przedszkolnej

   Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika o specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, a także studia licencjackie o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz studia podyplomowe na kierunku oligofrenopedagogika w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.

   Pracę z dziećmi i młodzieżą zaczęłam już w trakcie studiów. Swoje pierwsze zawodowe kroki stawiałam w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bełchatowie, który stał się przez kilka lat miejscem, w którym nabywałam doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dorobek ten wykorzystałam następnie w jednym z przedszkoli integracyjnych w Łodzi, gdzie przez ponad pięć lat doskonaliłam swój warsztat pracy z najmłodszymi.

   Jako nauczyciel staram się zaszczepić w dzieciach potrzeby doświadczania i poznawania. Chciałabym, żeby dzięki mnie dzieci lepiej rozumiały otaczający je świat, by same odkrywały odpowiedzi na pytania, które je nurtują, by były samodzielne i miały wiarę we własne możliwości.

   Jestem osobą pogodną, która z uśmiechem idzie przez życie – staram się nim obdarzać i zarażać. Uśmiech towarzyszy mi także każdego dnia w pracy z dziećmi – uważam bowiem, że „śmiech to najmniejszy dystans między dwojgiem ludzi”.

  • Anita Karcz
   nauczyciel-wychowawca grupy przedszkolnej

   Anita Karcz

   nauczyciel-wychowawca grupy przedszkolnej

   Ukończyłam studia licencjackie na kierunku pedagogika o specjalności edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach oraz studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku pedagogika nauczycielska o specjalności pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna. W mojej pracy magisterskiej skupiłam się na problemie niepełnosprawności w pojmowaniu dzieci.

   Pracę z najmłodszymi rozpoczęłam w 2015 roku jako nauczyciel-wychowawca w jednym z warszawskich przedszkoli. Moje zawodowe motto brzmi: „Mamusiu, widzisz to co ja? Niestety już nie, skarbie…” Antoine de Saint- Exupery napisał w „Małym Księciu”: Wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi, ale niewielu z nich pamięta o tym – ja staram się patrzeć i widzieć każdego dnia oczami dzieci, wchodzę w ich niezwykły, fantazyjny świat. Kocham swoją pracę – to jest moje miejsce na ziemi !

   Lubię podróże dalekie i bliskie, wycieczki rowerowe, teatr. Interesuje się zdrowym stylem życia, szkicem oraz fotografią amatorską.

  • Ewa Kucicka
   wychowawca wspomagający grupy przedszkolnej

   Ewa Kucicka

   wychowawca wspomagający grupy przedszkolnej

   Ukończyłam studia licencjackie na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna we Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej w Warszawie. Na tej samej uczelni kontynuuję naukę na studiach magisterskich na kierunku terapia pedagogiczna. Ukończyłam ponadto Niepubliczną Policealną Szkołę Plastyczną Charakteryzacji i Stylizacji In Art zdobywając zawód plastyka.

   Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas praktyk studenckich w szkołach podstawowych i przedszkolach oraz pracując jako niania z dziećmi w różnym wieku.

   W pracy dążę do bycia nauczycielem twórczym i kreatywnym, który dzięki swoim pomysłom i proponowanym aktywnościom wywołuje uśmiech na twarzach dzieci. W kontaktach z najmłodszymi opieram się na zbudowaniu atmosfery pełniej zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Niezwykle istotne jest dla mnie kształtowanie w dzieciach postawy samodzielności oraz wiary we własne możliwości.

   Jestem osobą pogodną, z optymizmem patrzącą na świat. Interesuję się makijażem oraz charakteryzacją. W wolnych chwilach lubię czytać książki, układać puzzle, a także gotować.

  • Katarzyna Lipka
   nauczyciel-wychowawca grupy przedszkolnej

   Katarzyna Lipka

   nauczyciel-wychowawca grupy przedszkolnej

   Ukończyłam studia licencjackie na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie oraz studia magisterskie z pedagogiki specjalnej o specjalności edukacji integracyjnej i włączającej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas praktyk studenckich w warszawskich przedszkolach i szkołach podstawowych oraz będąc nianią dwójki dzieci w wieku 2 i 5 lat.

   W pracy z najmłodszymi zależy mi na tym, aby dzieci poznawały świat przez działanie i doświadczanie, aby podejmowały próby, popełniały błędy, a dzięki otrzymywanemu wsparciu i odrobinie zachęty podejmowały kolejne próby. ,,Nikt bowiem nie nauczył się jeździć na rowerze tylko czytając o tym książkę.”

   Jestem osobą pogodną i otwartą. W wolnym czasie lubię zatracić się w dobrej książce, iść do kina lub na spektakl teatralny. Niesamowitą radość w życiu sprawia mi taniec, dlatego uczęszczam na zajęcia tańca towarzyskiego i tańca latynoamerykańskiego.

   W życiu kieruję się mottem: Bądź takim człowiekiem, jakiego sam chciałbyś spotkać na swej drodze.

  • Paulina Zychowicz
   nauczyciel-wychowawca grupy przedszkolnej

   Paulina Zychowicz

   nauczyciel-wychowawca grupy przedszkolnej

   Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

   W ramach praktyk zawodowych miałam okazję pracować jako pomoc nauczyciela w przedszkolu, a także pracować w charakterze pomocy pedagoga szkolnego w różnych placówkach oświatowych i dziennych ośrodkach wsparcia dzieci i młodzieży. W trakcie nauki pracowałam również w ramach wolontariatu jako pomoc wychowawcy w Ośrodku Kuratorskim w Lublinie. Praca w tych ośrodkach utwierdziła mnie w słuszności wyboru mojej ścieżki zawodowej oraz skłoniła do wielu refleksji, nauczyła cierpliwości i przede wszystkim indywidualnego podejścia do każdego człowieka.

   Praca z dziećmi wymaga nie tylko wielkiej cierpliwości, ale i kreatywności, dlatego konieczne jest ciągłe poszerzanie swoich kwalifikacji i umiejętności. Bardzo cieszy mnie, kiedy zaproponowane przeze mnie zabawy, czy pomysły prac plastycznych spotykają się z aprobatą najmłodszych. Zaangażowanie moich podopiecznych w realizację wymyślanych przeze mnie zadań przynosi mi wielką satysfakcję i nieustannie motywuje do dalszego zaskakiwania maluchów nowymi pomysłami.

   Jestem osobą o pogodnym usposobieniu, szybko nawiązuje kontakty z ludźmi, ponad wszystko cenię sobie szczerość. W wolnym czasie gotuję dla przyjaciół, czytam książki oraz jeżdżę na rowerze. Interesuję się rozwojem manualnym i psychicznym dziecka, a także kosmetyką pielęgnacyjną.

  • Aleksandra Panchenko
   nauczyciel anglojęzyczny

   Aleksandra Panchenko

   nauczyciel anglojęzyczny

   Ukończyłam studia magisterskie na Oles Honchar Dnipro National Iniversity Narodowy na kierunku filologia angielska.

   Pracę z dziećmi rozpoczęłam jeszcze podczas studiów jako nauczyciel języka angielskiego w Centrum edukacyjnym dla dzieci. Od ponad 7 lat podążam tą drogą i uczę języka angielskiego dzieci w różnym wieku. 
             
   W swojej pracy staram się wykorzystywać komunikatywną metodę nauki języka angielskiego, gdzie żywa atmosfera komunikacji przyczynia się do szybkiego przyswajania języka obcego. Uwielbiam dzieci i uwielbiam pracę z nimi, a postępy maluchów motywują mnie do ciągłego rozwoju. Inspiruje mnie wyjątkowa możliwość wniesienia tego pierwszego „wkładu” w wiedzę i umiejętności dziecka. Moje motto w pracy brzmi: „Children are like wet cement whatever falls on them makes an impression”, co oznacza: „Dzieci są jak mokry cement, cokolwiek na nie spadnie, robi wrażenie”.

   W wolnym czasie chętnie uczę się języków obcych. Oprócz języka angielskiego znam jeszcze cztery języki obce – i nie zamierzam na tym poprzestać, bo granice mojego języka są granicami mojego świata.

  • Ewa Błaszczyk
   psycholog

   Ewa Błaszczyk

   psycholog

   Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Dodatkowo ukończyłam liczne kursy wzbogacające moja wiedzę oraz doświadczenie zawodowe. Posiadam uprawnienia do prowadzenia grup terapeutycznych: trenera kontroli złości, trenera umiejętności społecznych TUS. Ukończyłam szkolenia: Skala Inteligencji Stanford – Binet 5, Stosowanie i interpretowanie Skal Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży IDS-2.

   Współpracuję z warszawskimi przedszkolami, można mnie również spotkać w Fundacji Scolar oraz w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie.

   „Od zawsze wiedziałam”, że chce być Psychologiem… I pracować z dziećmi. Te małe i większe istotki zawsze i wszędzie mnie otaczały. Dzieci to cały nasz świat, to ja, to Wy, to my, dlatego tak ważne i istotne jest by pokazać i nauczyć je żyć w naszym świecie – w ich świecie. Dzieci to skarb najcenniejszy z cennych, dlatego musimy je chronić, wspierać, słuchać, poświęcać czas i przede wszystkim: KOCHAĆ, KOCHAĆ i KOCHAĆ.

  • Magdalena Hordejuk
   terapeuta Integracji Sensorycznej, pedagog, terapeuta ręki

   Magdalena Hordejuk

   terapeuta Integracji Sensorycznej, pedagog, terapeuta ręki

   Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie, którą ukończyłam z tytułem magistra o specjalizacji: doradztwo i terapia pedagogiczna. Posiadam Certyfikat Terapeuty Integracji Sensorycznej (I i II stopnia), uprawniający do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii SI. Należę do Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej PSTIS. Ponadto, posiadam uprawnienia terapeuty ręki i zaburzeń motoryki małej u dzieci w wieku szkolnym.

   Praca z dziećmi jest dla mnie nieustanną inspiracją i wyzwaniem do poszukiwania nowych rozwiązań terapeutycznych oraz własnego rozwoju zawodowego. Systematycznie biorę udział w warsztatach, kursach zawodowych i kwalifikacyjnych oraz corocznych Konferencjach naukowo-szkoleniowych PSTIS.  Od wielu lat współpracuję z jedną z warszawskich niepublicznych poradni logopedyczno-pedagogicznych, w której zajmuję się diagnozą i terapią pedagogiczną u dzieci z trudnościami w uczeniu się w wieku wczesnoszkolnym.

   Prywatnie jestem mamą dorosłej córki, studentki psychologii.

  • Kamila Kulińska
   logopeda

   Kamila Kulińska

   logopeda

   Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyłam Logopedię Ogólną i Kliniczną z dodatkowymi uprawnieniami glottodydaktycznymi oraz do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej. Dzięki współpracy międzyuczelnianej miałam okazję brać udział w zajęciach prowadzonych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny. Dało mi to okazję do nabycia praktycznej wiedzy na terenie szpitala i w poradniach przyszpitalnych.

   Doświadczenie zdobywałam podczas licznych praktyk: nauczycielskich, pedagogicznych, logopedycznych, a także glottodydaktycznych, które odbywałam w świetlicach środowiskowych, przedszkolach, szkołach, fundacjach i poradniach pedagogicznych. Przed ukończeniem studiów odbyłam staż, który trwał 10 miesięcy, prowadziłam terapię z dziećmi w normie, a także z orzeczeniami. Staram się nieustannie poszerzać swoją wiedzę poprzez branie udziału w szkoleniach, warsztatach, konferencjach, samokształcenie, a także poprzez stałą weryfikację własnych działań.

   Praca z dziećmi sprawia mi wiele radości. Możliwość obserwowania postępów u podopiecznych jest dla mnie niezwykłym doświadczeniem. Dzięki dzieciom uczę się innego spojrzenia na świat, a możliwość przebywania z nimi pozwala mi zdystansować się do wielu spraw.