Sport w przedszkolu

  • Zajęcia ruchowe

  • W Przedszkolu Moje Cudowne Lata w sposób szczególny troszczymy się o zdrowie i sprawność fizyczną naszych dzieci. Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej oraz wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne odbywają się trzy razy w tygodniu. Zawsze, jeśli warunki pogodowe tylko na to pozwalają staramy się, aby zajęcia odbywały się na świeżym powietrzu, na naszym doskonale do tego przystosowanym placu zabaw. Przy niesprzyjającej pogodzie nasze dzieci mają do dyspozycji wyposażoną we wszystkie niezbędne przyrządy salę gimnastyczną. Zajęcia sportowe mają na celu nie tylko rozwijanie sprawności fizycznej, ale także kształtowanie umiejętności społecznych poprzez współdziałanie w ramach zespołów oraz promowanie rywalizacji w duchu fair play. Dzieci podczas zajęć są nagradzane wyłącznie za indywidualne postępy, a nie na zasadzie porównywania z osiągnięciami innych dzieci.