COVID-19

 • Nasze działania w zawiązku z pandemią COVID-19

  W związku z aktualną sytuacją w Polsce wprowadziliśmy dodatkowe zasady bezpieczeństwa i higieny, które zapewniają bezpieczny pobyt naszym wychowankom w placówce. Zawsze działamy rzetelnie, transparentnie i z troską o wszystkie nasze Dzieci, ich rodziny i pracowników, bo bezpieczeństwo jest jedną z naszych najwyższych wartości.

  Bezpieczna lokalizacja.

  Położenie naszego Przedszkola oraz Żłobka stanowi bezpieczny azyl, gdzie cisza i spokój towarzyszą dzieciom przez cały okres pobytu.

  Nasze dzieci znaczną część dnia spędzają na świeżym powietrzu, w pełni wykorzystujemy nasz duży plac zabaw i altanę edukacyjną.

  Do budynku wstęp mają wyłącznie nasze dzieci i ich rodzice oraz pracownicy. Maksymalnie ograniczyliśmy wstęp na teren placówki osób trzecich, indywidualne spotkania odbywają się z zachowaniem reżimu sanitarnego w godzinach popołudniowych. Dostawców obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu do budynku.

  Bezpieczeństwo sanitarne.

   Wyposażenie naszej placówki zostało dostosowane do wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

  Przy wejściach głównych do przedszkola oraz żłobka znajdują się podajniki z płynem dezynfekującym. Pracownicy placówki zostali przeszkoleni w zakresie przestrzegania zasad zapobiegawczych, które w istotnym stopniu wpływają na ograniczenie ryzyka zakażenia.

  Kilka razy dziennie gruntownie dezynfekujemy całą przestrzeń placówki wraz z placem zabaw, dodatkowo sale dziennego pobytu dzieci odkażamy lampami UV bezpośredniego działania, które znacznie podwyższają proces dezynfekcji.

  By zwiększyć komfort naszych dzieci podczas różnych aktywności wyposażyliśmy Placówkę w wygodne kolorowe maty, które łatwo można dezynfekować.

  Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującymi w naszym Przedszkolu oraz Żłobku zasadami bezpieczeństwa opracowanymi na podstawie Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r., z aktualizacjami dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w  wieku do 3 lat, wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz.59, oraz z 2020 r. poz. 322,374 i 567), wytycznych dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej.