Terapia logopedyczna

 • Zajęcia z logopedą

  Na indywidualne zajęcia z logopedą zapraszamy także dzieci nie uczęszczające do naszego Przedszkola i Żłobka.
  Do dyspozycji rodziców jest nasz własny parking usytuowany bezpośrednio przy wejściu do budynku Przedszkola i Żłobka.

   

  Kiedy warto zwrócić się do logopedy o pomoc?

  Jeśli dziecko:

  • nie ma chęci porozumiewania się z rówieśnikami lub osobami z najbliższego otoczenia
  • ma trudności z komunikacją
  • mówi niewyraźnie
  • zniekształca głoski lub je opuszcza (zastępuje)

  Pomoc logopedy polega na dobieraniu zróżnicowanych i dostosowanych indywidualnie do potrzeb dziecka ćwiczeń mających na celu możliwie szybkie, skuteczne i trwałe eliminowanie dysfunkcji w komunikacji werbalnej dziecka.

   

 • Nasi Terapeuci:

  • Kamila Kulińska
   logopeda

   Kamila Kulińska

   logopeda

   Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyłam Logopedię Ogólną i Kliniczną z dodatkowymi uprawnieniami glottodydaktycznymi oraz do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej. Dzięki współpracy międzyuczelnianej miałam okazję brać udział w zajęciach prowadzonych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny. Dało mi to okazję do nabycia praktycznej wiedzy na terenie szpitala i w poradniach przyszpitalnych.

   Doświadczenie zdobywałam podczas licznych praktyk: nauczycielskich, pedagogicznych, logopedycznych, a także glottodydaktycznych, które odbywałam w świetlicach środowiskowych, przedszkolach, szkołach, fundacjach i poradniach pedagogicznych. Przed ukończeniem studiów odbyłam staż, który trwał 10 miesięcy, prowadziłam terapię z dziećmi w normie, a także z orzeczeniami. Staram się nieustannie poszerzać swoją wiedzę poprzez branie udziału w szkoleniach, warsztatach, konferencjach, samokształcenie, a także poprzez stałą weryfikację własnych działań.

   Praca z dziećmi sprawia mi wiele radości. Możliwość obserwowania postępów u podopiecznych jest dla mnie niezwykłym doświadczeniem. Dzięki dzieciom uczę się innego spojrzenia na świat, a możliwość przebywania z nimi pozwala mi zdystansować się do wielu spraw.