Przedszkole

 • Moje Cudowne Lata

 • Przedszkole Moje Cudowne Lata jest wpisane pod numerem 279 PN do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Biuro Edukacji miasta stołecznego Warszawa. Przedszkole podlega pod Ministerstwo Edukacji Narodowej.

  W naszym Przedszkolu łączymy wiedzę i nowoczesność ze zdrowym stylem życia. W sposób szczególny troszczymy się o prawidłowe odżywianie, właściwą sylwetkę i sprawność fizyczną dzieci.

  Zwracamy uwagę na to, by żadne dziecko nie czuło się dyskryminowane ze względu na pochodzenie, kolor skóry czy wyznanie. Naszych podopiecznych uczymy jakie postawy i zachowania są dobre, a jakie złe.

  Naszym dzieciom dajemy możliwość rozwijania zainteresowań, dzielenia się pomysłami, podejmowania decyzji i poznawania konsekwencji dokonywanych wyborów. Dzieci mają możliwość doświadczania, eksperymentowania i samodzielnego poszukiwania odpowiedzi na zadawane pytania. 

  Przedszkole Moje Cudowne Lata realizuje rozszerzoną podstawę programową wychowania przedszkolnego wzbogaconą o liczne zajęcia sportowe i dwa języki obce.

 • Nasza misja

 • Naszą misją jest zapewnienie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju dziecka.

  Nasz program wychowawczo-dydaktyczny daje możliwość rozwoju twórczego i intelektualnego potencjału dziecka w pełnej harmonii z otaczającym je światem.

  Nasz program opiera się na czterech głównych filarach:

  • nauka poprzez zabawę i doświadczanie
  • kształtowanie umiejętności społecznych
  • wspomaganie w rozwijaniu uzdolnień
  • troska o zdrowie i sprawność fizyczną

  Jesteśmy przekonani, że zdobyta wiedza i umiejętności zapewnią dzieciom opuszczającym nasze Przedszkole udany start szkolny oraz zaowocują dobrym przygotowaniem do życia we współczesnym świecie.

 • Nasze atuty

  • Położenie. Przedszkole Moje Cudowne Lata znajduje się w otoczonym zielenią miejscu w sąsiedztwie Lasu Kabackiego.
  • Budynek. Mieścimy się w nowym, wolnostojącym budynku o powierzchni ponad 600 m2 zbudowanym specjalnie z przeznaczeniem na przedszkole. Budynek spełnia wszystkie przewidziane prawem normy budowlane, sanitarne i przeciwpożarowe (posiada instalację odgromową, system sygnalizacji pożaru, hydranty, oświetlenie awaryjne, agregat prądotwórczy). Budynek posiada system centralnej wentylacji oraz jest w pełni klimatyzowany.
  • Bezpieczeństwo. Przedszkole i żłobek wyposażone są w nowoczesny system zabezpieczeń drzwi wejściowych i monitoringu (karty zbliżeniowe do drzwi wejściowych, kolorowe wideofony do sal) oraz w rozbudowany system kamer monitorujących całodobowo wnętrze budynku i jego otoczenie.
  • Plac zabaw. Na przedszkolnym placu zabaw o powierzchni ponad 1500 m2 znajduje się wydzielona część z wieloma dużymi, certyfikowanymi zabawkami umieszczonymi na bezpiecznym, syntetycznym podłożu. Pozostała część placu pokryta jest nawierzchnią trawiastą, na której usytuowane są boiska do gry w piłkę nożną i koszykówkę, bieżnia, liczne zabawki sprawnościowe, zadaszona piaskownica oraz duża altana wykorzystywana do zajęć i zabawy w dni słoneczne i deszczowe. Dodatkową atrakcją placu jest usypana górka oraz wydzielony poza placem zabaw teren pod padok dla kucyków, na którym odbywają się zajęcia z jazdy konnej. W trosce o bezpieczeństwo dzieci plac jest ogrodzony, zamykany i monitorowany. Trawa na placu zabaw jest regularnie koszona i opryskiwana przeciwko kleszczom.
  • Nowoczesne sale. Sale naszego Przedszkola są wysokie, jasne, przestronne i indywidualnie dostosowane do każdej z grup wiekowych. Wszystkie sale wyposażone są w sprzęt audiowizualny i sieć komputerową, a sale grup starszych przedszkolaków wyposażone są dodatkowo w tablice interaktywne oraz w tablice z alfabetem ruchomym glotto. Przy każdej sali jest łazienka przystosowana do potrzeb dzieci. Posiadamy salę zajęć ruchowych i salę integracji sensorycznej.
  • Własna kuchnia. Mamy własną kuchnię, wyposażoną w nowoczesny, profesjonalny sprzęt gastronomiczny. Posiadamy piec konwekcyjny dający możliwość wypieku pieczywa, ciast oraz przyrządzania dietetycznych potraw na parze. Jadłospis układany jest przez dietetyka w oparciu o tradycyjne potrawy kuchni polskiej.
  • Wykwalifikowana kadra. Zatrudniamy wysoce wykwalifikowaną kadrę. Nasi nauczyciele wyróżniają się nie tylko doświadczeniem, ale również kreatywnością, cierpliwością i serdecznością.
  • Opieka specjalistów. Nasze dzieci są pod stałą opieką logopedy, psychologa i terapeuty integracji sensorycznej.
  • Rozszerzona podstawa programowa. Realizujemy rozszerzoną podstawę programową wychowania przedszkolnego podczas codziennych zajęć prowadzonych w kilkugodzinnym bloku dydaktycznym. Podstawa programowa wzbogacona jest o liczne zajęcia sportowe, dwa języki obce oraz o wiele zajęć rozwijających wrodzone zdolności i predyspozycje dzieci. Nasi absolwenci zdają z powodzeniem egzaminy wstępne do najlepszych warszawskich szkół podstawowych.
  • Codzienne zajęcia z języka angielskiego. Nasze dzieci każdego dnia mają zajęcia z języka angielskiego. Zajęcia prowadzone są w oparciu o autorski program nauczania, którego nadrzędnym celem jest nauka poprzez zabawę i różne formy aktywności.
  • Bogaty program zajęć. W żłobku realizujemy autorski program zapewniający dzieciom wszechstronny i zrównoważony rozwój: intelektualny, fizyczny i społeczny. W przedszkolu realizujemy rozszerzoną podstawę programową wychowania przedszkolnego wzbogaconą o liczne zajęcia sportowe i dwa języki obce oraz o wiele zajęć rozwijających wrodzone zdolności i predyspozycje dzieci. Ponadto, rodzice mają możliwość wyboru interesujących ich dzieci aktywności z bardzo szerokiej palety zajęć dodatkowych.
  • Małe grupy. Liczba dzieci w grupie przedszkolnej wynosi maksymalnie 18, a w żłobkowej 15. Grupy obejmują dzieci z tego samego rocznika.
  • Badania przesiewowe. W ramach opłat czesnego zapewniamy naszym dzieciom badania przesiewowe: logopedy, psychologa oraz terapeuty integracji sensorycznej.
  • Sale terapii. Mamy bardzo dobrze i nowocześnie wyposażoną salę do terapii integracji sensorycznej oraz salę do terapii logopedycznej.
 • Bezpieczeństwo

 • Przedszkole Moje Cudowne Lata posiada nowoczesny system zabezpieczeń:

  • karty zbliżeniowe do drzwi wejściowych
  • kolorowe wideofony do każdej sali
  • rozbudowany system kamer monitorujących teren wokół budynku i jego wnętrze
  • całodobowy monitoring

  Wyposażenie Przedszkola oraz zabawki są dostosowane do wieku dzieci oraz posiadają wymagane atesty i certyfikaty bezpieczeństwa. 

  Budynek i plac zabaw spełniają wszelkie przewidziane przepisami prawa normy budowlane, sanitarne i przeciwpożarowe.

 • Program główne założenia

 • W Przedszkolu Moje Cudowne Lata staramy się zapewnić wszechstronny i zrównoważony rozwój każdego dziecka. Stosowane metody wychowawcze i dydaktyczne kładą nacisk na rozwój dzieci w harmonii z otaczającym światem, w indywidualnym tempie i zgodnie z własnym potencjałem.

  Lata przedszkolne to bardzo ważny okres w rozwoju dziecka, w którym powinno się wzbudzić w dziecku chęć ciągłego uczenia się i poznawania świata. Dlatego przyjęliśmy zasadę, że nauka powinna przynosić dzieciom przede wszystkim radość.

  W naszym Przedszkolu nie ma współzawodnictwa, stratyfikacji i etykietowania, nie ma podziału na dzieci lepsze i gorsze. Podstawowymi wartościami, którymi kierujemy się w pracy dydaktyczno-wychowawczej są: tolerancja, szacunek, odpowiedzialność za innych, zaufanie. Przedszkolaki oceniane są  na podstawie indywidualnych postępów, które osiągają, a nie na zasadzie porównywania z innymi dziećmi. Każde dziecko staramy się zachęcać, aby stawało się coraz lepsze. Lepsze nie od innych dzieci, ale od tego, jakim było wczoraj.

  W sposób szczególny staramy się rozwijać u dzieci umiejętność współpracy podczas nauki, zajęć sportowych i zabawy, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że jest to niezwykle ważna umiejętność, warunkująca prawidłowe funkcjonowanie człowieka w społeczeństwie.

  Przedszkole Moje Cudowne Lata realizuje rozszerzoną podstawę programową wychowania przedszkolnego wzbogaconą o liczne zajęcia sportowe, dwa języki obce oraz o wiele zajęć rozwijających wrodzone zdolności i predyspozycje dzieci. W edukacji naszych dzieci szczególny nacisk kładziemy na opanowanie umiejętności umożliwiających udany start szkolny. Wśród nich kluczowe znaczenie mają umiejętności praktyczne: czytanie, pisanie, wyobraźnia matematyczna, znajomość języków obcych. 

 • Filmy