Cennik żłobek

About Fable
 • Żłobek Moje Cudowne Lata jest wpisany pod numerem 56/Z/2012 do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Prezydenta m. st. Warszawy. Żłobek podlega pod Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 

  Do Żłobka przyjmujemy dzieci w wieku od osiemnastu miesięcy.

  • W naszym Żłobku czesne miesięczne wynosi 1900 zł. Opłata miesięczna tytułem czesnego za drugie i kolejne dziecko jest pomniejszana o kwotę 100 zł, jeśli rodzeństwo uczęszcza do Przedszkola lub Żłobka Moje Cudowne Lata.
  • Opłata za wyżywienie to koszt 17 zł dziennie za dietę podstawową lub 25 zł za dietę indywidualną. 
  • Opłata wpisowa wynosi 1500 zł. Opłata wpisowa za drugie i kolejne dziecko wynosi 50%, jeśli rodzeństwo uczęszcza do Przedszkola lub Żłobka Moje Cudowne Lata. Opłata wpisowa za rodzeństwo zapisywane w jednym czasie do Przedszkola lub Żłobka Moje Cudowne Lata wynosi 50% za każde dziecko. 
  • W przypadku nie odebrania dziecka ze Żłobka do godziny 18.00 naliczana jest dodatkowa opłata za opiekę poza godzinami pracy Żłobka w wysokości 40,00 zł za pierwsze rozpoczęte 30 minut oraz 100 zł za każde kolejne 30 minut.
  • Dodatkowo płatne są zajęcia dodatkowe.

  Czesne zawiera:

  • edukację, opiekę i wychowanie dziecka
  • zakup pomocy dydaktycznych i plastycznych
  • porady dla rodziców oraz badania przesiewowe i grupowe zajęcia ze specjalistami  (psycholog, logopeda, terapeuta SI)

  Opłat można dokonać gotówką w kasie Żłobka lub przelewem na konto:

  MCL EDU spółka z o.o.

  02-973 Warszawa, ul. Gąsek 74A

  nr rachunku: 18 1090 1694 0000 0001 1812 3819