Żłobek

  • Żłobek Moje Cudowne Lata jest wpisany pod numerem 56/Z/2012 do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Prezydenta m. st. Warszawy. Żłobek podlega pod Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 
  • W naszym Żłobku staramy się zapewnić dzieciom poczucie bezpieczeństwa i ciepła. Zwracamy uwagę na to, by żadne dziecko nie czuło się dyskryminowane ze względu na pochodzenie, kolor skóry czy wyznanie. Naszych podopiecznych uczymy jakie postawy i zachowania są dobre, a jakie złe.
  • W sposób szczególny troszczymy się o zdrowe odżywianie, właściwą sylwetkę i sprawność fizyczną dzieci.
  • Naszym dzieciom dajemy możliwość rozwijania zainteresowań i poznawania konsekwencji dokonywanych wyborów. Dzieci mają możliwość doświadczania, eksperymentowania i samodzielnego poszukiwania odpowiedzi na zadawane pytania. 
  • W Żłobku realizowany jest autorski program edukacji żłobkowej i wychowania „Moje Najmłodsze Cudowne Lata”. 

 

Wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych Opinia sanitarna żłobka Opinia sanitarna kuchni żłobka

 


 

Zobacz galerię zdjęć żłobka

Zapraszamy na wirtualny spacer po naszym żłobku