Zasady rekrutacji

Do Żłobka przyjmujemy dzieci w wieku od osiemnastu miesięcy.

Wychowaniem przedszkolnym obejmujemy dzieci od początku roku szkolnego (od 1 września)
w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego (do 31 sierpnia) w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Dyrektor może przyjąć do Przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku, pod warunkiem osiągnięcia przez nie dojrzałości przedszkolnej.