Opłata wpisowa
do przedszkola
dla rodzeństwa
50% stawki

Zapisy


Przedszkole i Żłobek prowadzą zapisy przez cały rok kalendarzowy.

Dzieci przyjmowane są w miarę wolnych miejsc, do odpowiednich grup wiekowych.

O przyjęciu dzieci do Przedszkola lub Żłobka decyduje kolejność zgłoszeń, przy zachowaniu zasady, że pierwszeństwo mają dzieci posiadające rodzeństwo uczęszczające do Żłobka lub Przedszkola Moje Cudowne Lata.