Zajęcia edukacyjne w Przedszkolu w ramach czesnego

Najważniejszymi zajęciami edukacyjnymi w ramach czesnego są zajęcia z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, których celem jest wszechstronne wspomaganie rozwoju dziecka poprzez rozwijanie jego zdolności, talentów i predyspozycji.

Podstawa programowa obejmuje następujące obszary edukacji:

 • językową
 • matematyczną
 • przyrodniczą
 • społeczną
 • artystyczną
 • zdrowotną

oraz profilaktykę logopedyczną.

 

W naszym Przedszkolu realizowana jest rozszerzona podstawa wychowania przedszkolnego, oparta na programach:

 • „Nasze Przedszkole” – autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej oraz Wiesławy Żaby-Żabińskiej wydawnictwa MAC Edukacja  – tytuły podręczników: „Przedszkole trzylatka”, „Przedszkole czterolatka” i „Szkoła tuż-tuż”
 • „Dziecięca matematyka” – autorstwa prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej oraz Ewy Zielińskiej. Metoda ta została stworzona na bazie wieloletniej pracy z dziećmi z niepowodzeniami szkolnymi. Celem metody jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci w zakresie matematyki i przygotowanie ich do rozwiązywania zadań w okresie szkolnym.

Zajęcia edukacyjne wzbogacone są o glottodydaktykę - nowatorską metodę nauki czytania i pisania przez zabawę - opracowaną przez prof. Bronisława Rocławskiego. Podczas zajęć glottodydaktycznych mówi się do dzieci w specjalny sposób - dzieląc wyrazy na sylaby - oraz wykorzystuje się klocki z literami (tzw. "alfabet glotto"), które ułatwiają dziecku skojarzenie konkretnych głosek z literami. Metoda ta znacznie ogranicza możliwość wystąpienia w przyszłości dysleksji i dysgrafii.

 

W ramach zajęć rozszerzających podstawę programową naszym dzieciom zapewniamy:

 • codzienne zajęcia z języka angielskiego
 • dwa razy w tygodniu zajęcia z języka hiszpańskiego
 • trzy razy w tygodniu zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej oraz wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne realizowane w ramach programu „Przez zabawę do sportu”. Zajęcia mają na celu rozwijanie u dzieci umiejętności współdziałania w ramach zespołów oraz promują rywalizację w duchu fair play. Dzieci są nagradzane wyłącznie za indywidualne postępy, a nie na zasadzie porównywania z osiągnięciami innych dzieci 
 • raz w tygodniu zajęcia umuzykalniające prowadzone według autorskiej metody Agaty Steczkowskiej. Podczas zajęć dzieci śpiewają, poprzez zabawę uczą się dykcji oraz właściwego operowania głosem, grają na instrumentach perkusyjnych, uczą się podstaw teorii muzyki, poznają w praktyce co to jest takt, metrum, tempo, nuty, dynamika, rozpoznają wartości nut i wysokości dźwięków, poznają i starają się rozróżniać brzmienie różnych instrumentów muzycznych, rozwiązują liczne quizy i zgadywanki muzyczno-rytmiczne oraz uczestniczą jako widz lub aktor w bajkach i teatrzykach muzycznych. Dzieci ponadprzeciętnie zainteresowane światem dźwięku mają dodatkowo możliwość śpiewania w przedszkolnym chórze prowadzonym przez Agatę Steczkowską, a dzieci najbardziej uzdolnione wokalnie mają możliwość pobierania indywidualnych lekcji u Pani Steczkowskiej 
 • koncerty i przedstawienia teatralne
 • wycieczki edukacyjne
 • dziecięce eksperymenty „Mały Naukowiec”
 • spotkania z ciekawymi ludźmi
 • spotkania z kulturą innych krajów i narodów
 • spotkania ze zwierzętami
 • przejażdżki na kucyku
 • warsztaty kulinarne
 • ABC dobrego wychowania - zasady savoir – vivre'u dla najmłodszych
 • zajęcia z religii (grupa cztero-, pięcio- i sześciolatków - na życzenie rodziców)

 

W ramach opłat czesnego naszym przedszkolakom zapewniamy badania przesiewowe: logopedy, psychologa oraz terapeuty integracji sensorycznej.