Terapia logopedyczna

Na indywidualne zajęcia z logopedą zapraszamy także dzieci nie uczęszczające do naszego Przedszkola i Żłobka.
Do dyspozycji rodziców jest nasz własny parking usytuowany bezpośrednio przy wejściu do budynku Przedszkola i Żłobka.


Kiedy warto zwrócić się do logopedy o pomoc?


Jeśli dziecko:

  • nie ma chęci porozumiewania się z rówieśnikami lub osobami z najbliższego otoczenia
  • ma trudności z komunikacją
  • mówi niewyraźnie
  • zniekształca głoski lub je opuszcza (zastępuje)

Pomoc logopedy polega na dobieraniu zróżnicowanych i dostosowanych indywidualnie do potrzeb dziecka ćwiczeń mających na celu możliwie szybkie, skuteczne i trwałe eliminowanie dysfunkcji w komunikacji werbalnej dziecka.


Cennik:

Indywidualna terapia logopedyczna –  90 zł (30 minut)

 

NASI TERAPEUCI:

Łucja Wójcicka-Kozieł
logopeda

Jestem pedagogiem i logopedą. Ukończyłam pedagogiczne studia magisterskie oraz podyplomowe studia logopedyczne w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, a także szereg kursów doskonalenia zawodowego z zakresu diagnozy, terapii i metodyki, między innymi wczesnej interwencji, integracji sensoryczno–motorycznej dla logopedów, socjoterapii poznawczo-behawioralnej. Swoje dwuna- stoletnie doświadczenie zawodowe zdobywałam w przedszkolu integracyjnym przy Centrum Zdrowia Dziecka, w warszawskich szpitalach dziecięcych, jako terapeuta fundacji „Dr Clown” oraz na oddziale położniczym Międzyleskiego Szpitala Kolejowego. Od ośmiu lat jestem logopedą w Przedszkolu nr 52 w Warszawie, gdzie uzyskałam stopień nauczyciela mianowanego, prowadzę także zajęcia z profilaktyki i terapii logopedycznej w prywatnych żłobkach i przedszkolach.