Rodzice w Żłobku 

Żłobek Moje Cudowne Lata jest zawsze otwarty dla rodziców, a ich pomoc i zaangażowanie są wysoko cenione. Zachęcamy rodziców, aby w miarę swoich możliwości czasowych aktywnie uczestniczyli w życiu naszego Żłobka. 

W Żłobku Moje Cudowne Lata rodzice mają możliwość codziennej rozmowy z wychowawcą o tym, co działo się z ich dzieckiem danego dnia, o jego radościach i troskach. 

Kilka razy w roku rodzice lub inni bliscy dzieci zapraszani są do Żłobka, aby wspólnie z dziećmi świętować różne okazje.