Rodzice w Przedszkolu

Przedszkole Moje Cudowne Lata jest zawsze otwarte dla rodziców, a ich pomoc i zaangażowanie są wysoko cenione. Zachęcamy rodziców, aby w miarę swoich możliwości czasowych aktywnie uczestniczyli w życiu naszego Przedszkola.

W Przedszkolu Moje Cudowne Lata rodzice mają możliwość codziennej rozmowy z wychowawcą o tym, co działo się z ich dzieckiem danego dnia, o jego radościach i troskach. 

Dwa razy w roku szkolnym rodzice zapraszani są na zebranie z wychowawcami, na którym omawiane są osiągnięcia dziecka oraz wskazywane są obszary nad których rozwojem należy popracować. 

Kilka razy w roku rodzice lub inni bliscy dzieci zapraszani są do Przedszkola, aby wspólnie z dziećmi świętować różne okazje.