Przedszkole

  • Przedszkole Moje Cudowne Lata jest wpisane pod numerem 279 PN do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Biuro Edukacji miasta stołecznego Warszawa. Przedszkole podlega pod Ministerstwo Edukacji Narodowej.
  • W naszym Przedszkolu łączymy wiedzę i nowoczesność ze zdrowym stylem życia. W sposób szczególny troszczymy się o prawidłowe odżywianie, właściwą sylwetkę i sprawność fizyczną dzieci.
  • Zwracamy uwagę na to, by żadne dziecko nie czuło się dyskryminowane ze względu na pochodzenie, kolor skóry czy wyznanie. Naszych podopiecznych uczymy jakie postawy i zachowania są dobre, a jakie złe.
  • Naszym dzieciom dajemy możliwość rozwijania zainteresowań, dzielenia się pomysłami, podejmowania decyzji i poznawania konsekwencji dokonywanych wyborów. Dzieci mają możliwość doświadczania, eksperymentowania i samodzielnego poszukiwania odpowiedzi na zadawane pytania. 
  • Przedszkole Moje Cudowne Lata realizuje rozszerzoną podstawę programową wychowania przedszkolnego wzbogaconą o liczne zajęcia sportowe i dwa języki obce.

Wpis do Ewidencji szkół
i placówek niepublicznych

Opinia sanitarna przedszkola Opinia sanitarna kuchni przedszkola

 

Zobacz galerię zdjęć przedszkola

Zapraszamy na wirtualny spacer po naszym przedszkolu