Program - główne założenia

W Żłobku Moje Cudowne Lata zapewniamy wszechstronny i zrównoważony rozwój każdego dziecka. Stosowane metody wychowawcze i edukacyjne kładą nacisk na rozwój dzieci w harmonii z otaczającym światem, w indywidualnym tempie i zgodnie z własnym potencjałem. 

Uczymy przez zabawę i doświadczanie. Naszym celem jest kształtowanie umiejętności, które pozwolą dzieciom dobrze radzić sobie z wymaganiami współczesnego świata. Dzieci wychowujemy na samodzielnych, otwartych, ciekawych świata, śmiałych i świadomych swoich wartości. 

Jesteśmy przy dziecku i dla dziecka, zawsze gotowi udzielić wsparcia oraz pomocy w pokonywaniu problemów i trudności.

W Żłobku realizowany jest autorski program „Moje Najmłodsze Cudowne Lata”, który został stworzony przez naszych pedagogów. Bazą do jego stworzenia była wiedza teoretyczna zdobyta podczas studiów pedagogicznych oraz wieloletnie doświadczenie w pracy z małymi dziećmi. Celem programu jest wszechstronne wspomaganie rozwoju dzieci, rozwijanie ich naturalnych zdolności, talentów i predyspozycji. Podczas zajęć stosujemy różne metody i formy pracy, aby wykorzystując naturalną ciekawość świata rozbudzić w dzieciach twórcze myślenie, pamięć i wyobraźnię. Zajęcia podzielone są na moduły edukacyjne oparte na kreatywnej zabawie.