Pomieszczenia żłobka

Hol

Sale zajęć

Łazienka

Szatnia

Korytarz

Kuchnia