Przedszkole

Budynek

Hol

Sale zajęć

Łazienki

Szatnie

Korytarze

Kuchnia

Sala zajęć ruchowych