Organizacja Przedszkola

Wychowaniem przedszkolnym obejmujemy dzieci od początku roku szkolnego (od 1 września) w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego (do 31 sierpnia) w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Dyrektor może przyjąć do Przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku, pod warunkiem osiągnięcia przez nie dojrzałości przedszkolnej.

 

Dni i godziny otwarcia

Przedszkole czynne jest w godzinach 7:00–18:00 od poniedziałku do piątku przez cały rok, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

Przedszkole pełni dyżur w okresach przerw szkolnych: bożonarodzeniowej oraz w długie weekendy.

W okresie wakacji czas pobytu dzieci w Przedszkolu wypełniony jest wieloma atrakcyjnymi zajęciami oraz licznymi wycieczkami.

Liczebność grup

Liczba dzieci w grupie wynosi maksymalnie 22. Jest to optymalna liczebność grupy, która z jednej strony jest na tyle mała, by nauczyciel był w stanie nawiązać indywidualny kontakt z każdym dzieckiem, z drugiej zaś na tyle liczna, by dzieci wchodząc w różnorodne interakcje z innymi dziećmi miały możliwość nauczyć się współżycia w grupie. Grupy przedszkolne obejmują dzieci z tego samego rocznika.

Godziny edukacyjne 

Dzieci przyprowadzane są do Przedszkola od godziny 7:00 do godziny 8:30.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest od godziny 8:30. 

Dzienny czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wynosi nie mniej niż 5 godzin.

Odpoczynek poobiedni

W grupach trzy i czterolatków po obiedzie prowadzimy zajęcia wyciszające. Jest to czas przeznaczony na relaks i odpoczynek. Trzylatkom zapewniamy leżakowanie. Czas odpoczynku uprzyjemnia muzyka relaksacyjna, słuchowiska oraz bajki czytane przez wychowawców.

Plac zabaw

W trosce o prawidłowy rozwój ruchowy dzieci staramy się, by nasze przedszkolaki spędzały jak najwięcej czasu na placu zabaw. W ramach zajęć sportowych dzieci uczestniczą w gimnastyce ogólnorozwojowej, organizowane są biegi, sztafety, zabawy i gry sprawnościowe. W ramach czasu przeznaczonego na zabawy swobodne dzieci mogą korzystać z wielu zabawek znajdujących się na naszym placu zabaw: zadaszonej piaskownicy, huśtawek, bujaków sprężynowych, trampoliny, linarium, karuzeli, równoważni, zjeżdżalni. Proponowane w naszym Przedszkolu zróżnicowane i wszechstronne formy aktywności ruchowej promują od najmłodszych lat aktywny styl życia, rozwijają sferę emocjonalną, poszerzają doświadczenia dzieci, kształtują ich pomysłowość i wyobraźnię.

Spacery edukacyjne 

Wykorzystując nasze unikatowe położenie w pobliżu Lasu Kabackiego staramy się, aby nasze dzieci jak najwięcej czasu spędzały na świeżym powietrzu. Spacery edukacyjne, podczas których prowadzone są obserwacje życia zwierząt i roślin, uwrażliwiają dzieci na piękno i bogactwo otaczającej przyrody, ponadto są doskonałym uzupełnieniem zajęć i zabaw odbywających się na naszym placu zabaw.

Wycieczki 

Nasze przedszkolaki biorą udział w licznych wycieczkach edukacyjnych, podczas których odwiedzamy ciekawe miejsca (teatr, kino, filharmonia, muzeum, centrum nauki Kopernik, zoo, ogród botaniczny, gospodarstwo agroturystyczne) oraz poznajemy ludzi wykonujących różne zawody (strażak, policjant, ratownik medyczny, piekarz, rolnik, pszczelarz). Wycieczki organizowane są autokarami przystosowanymi do przewozu małych dzieci.