Opieka specjalistów

Wszystkie dzieci w naszym Żłobku znajdują się pod uważną opieką specjalistów: psychologa, logopedy oraz terapeuty integracji sensorycznej. Dzięki temu wszelkie niepokojące zachowania dziecka są szybko zauważane i korygowane. Nasi specjaliści zawsze chętnie służą pomocą w rozwiązywaniu problemów oraz wyjaśnianiu wątpliwości zgłaszanych przez rodziców, bowiem troska o prawidłowy rozwój dziecka jest dla nas priorytetem. 

 

Psycholog obserwuje i analizuje zachowanie dziecka w grupie oraz opracowuje diagnozę psychologiczną. Prowadzi również indywidualne zajęcia stymulujące rozwój poznawczy i emocjonalny dziecka. Na spotkaniach z rodzicami przekazuje zebrane informacje oraz udziela odpowiednich porad i konsultacji. Psycholog prowadzi także odpłatne warsztaty dla rodziców, których tematyka uzależniona jest od bieżących potrzeb i oczekiwań rodziców. 

NASZA PANI PSYCHOLOG:

Dorota Gubera
psycholog

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją Psychologia Kliniczna Dziecka. Od 12 lat pracuję jako psycholog w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, gdzie moim zadaniem jest wspieranie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym oraz pomoc ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli. Współprowadzę także grupowe zajęcia uspołeczniające dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Wierzę, że to rodzic potrafi najlepiej pomóc swojemu dziecku, dlatego z wielką przyjemnością prowadzę warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców. Podziwiam zaangażowanie rodziców we wprowadzanie zmian w swoich metodach komunikowania się z dzieckiem, cieszą mnie ich sukcesy i wzmacnianie pewności siebie w roli rodzica.

 

Logopeda prowadzi zajęcia grupowe, które obejmują: ćwiczenia sprawności aparatu artykulacyjnego, zabawy korygujące wady wymowy, poszerzanie słownika dzieci oraz diagnozę logopedyczną. Logopeda prowadzi także odpłatną, indywidualną terapię logopedyczną. 

NASI TERAPEUCI:

Łucja Wójcicka-Kozieł
logopeda 

Jestem pedagogiem i logopedą. Ukończyłam pedagogiczne studia magisterskie oraz podyplomowe studia logopedyczne w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, a także  szereg kursów doskonalenia zawodowego z zakresu diagnozy, terapii i metodyki, między innymi wczesnej interwencji, integracji sensoryczno–motorycznej dla logopedów, socjoterapii poznawczo-behawioralnej. Swoje dwuna- stoletnie doświadczenie zawodowe zdobywałam w przedszkolu integracyjnym przy Centrum Zdrowia Dziecka, w warszawskich szpitalach dziecięcych, jako terapeuta fundacji „Dr Clown” oraz na oddziale położniczym Międzyleskiego Szpitala Kolejowego.  Od ośmiu lat jestem logopedą w Przedszkolu nr 52 w Warszawie, gdzie uzyskałam stopień nauczyciela mianowanego, prowadzę także zajęcia z profilaktyki i terapii logopedycznej w prywatnych żłobkach i przedszkolach.

 

Terapeuta integracji sensorycznej prowadzi zabawy i zajęcia w grupach oraz indywidualną, odpłatną terapię integracji sensorycznej. Terapia SI polega na dostarczaniu różnorakich bodźców w celu poprawy funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego dziecka, odpowiedzialnego za odbiór i przetwarzanie bodźców zmysłowych (sensorycznych). Terapia prowadzona jest poprzez zabawę, w nowocześnie i  profesjonalnie wyposażonej sali. 

NASI TERAPEUCI: