Kadra

Nauczyciel jest obok rodziców jednym z pierwszych autorytetów i wzorców osobowych dziecka. Ponieważ pod opieką nauczyciela często dziecko spędza więcej czasu, niż z własnymi rodzicami, dlatego od jego zaangażowania, wiedzy, umiejętności i doświadczenia zależy jak wiele dziecko zyska w okresie przedszkolnym w każdej sferze swojego rozwoju – od rozwoju fizycznego (bezpieczeństwa, higieny i żywienia) począwszy, poprzez rozwój społeczny i emocjonalny (układanie relacji z innymi, umacnianie się w poczuciu własnej wartości), a skończywszy na rozwoju intelektualnym. 

Wiedząc, jak ważną rolę w życiu młodego człowieka pełni nauczyciel staramy się, aby w naszym zespole były wyłącznie osoby kreatywne, życzliwe i cierpliwe w stosunku do swoich podopiecznych. Nasi nauczyciele nieustannie motywują wychowanków do odkrywania świata oraz dbają, by dzieci swoje poszukiwania mogły prowadzić w atmosferze szacunku, bezpieczeństwa, miłości i życzliwości.

Nasi nauczyciele chętnie i stale rozwijają swoje umiejętności co powoduje, że w swojej pracy wykorzystują najnowsze koncepcje i metody, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie. 

Wszyscy wychowawcy pracujący w naszym Przedszkolu posiadają dyplomy wyższych uczelni pedagogicznych. Jest to dla nas podstawowy warunek zatrudnienia, jednak nie jedyny.
Uważamy bowiem, że istotą pracy wychowawczej jest pasja, zaangażowanie oraz ciepły stosunek do dzieci. 
Magdalena Jagodzińska-Mróz

dyrektor Żłobka i Przedszkola Moje Cudowne Lata

Ukończyłam studia magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki, a także studia podyplomowe w zakresie edukacji początkowej i reedukacji (nauczanie dzieci w wieku 3-9 lat) oraz studia podyplomowe w zakresie polityki i zarządzania oświatą na Uniwersytecie Warszawskim. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowisku dyrektora placówek edukacyjnych. W tym czasie, realizując zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego, dobrze poznałam polski system oświaty i jego strukturę oraz prawo oświatowe.

Moim życiowym celem jest praca z dziećmi, która daje mi ogromną satysfakcję i poczucie spełnienia zawodowego. Zawsze największą dla mnie nagrodą jest uśmiech moich podopiecznych. Pracując przez pięć lat jako nauczyciel-wychowawca mogłam każdego dnia realizować swoje pragnienie w pełnej ciepła i wyrozumiałości atmosferze. 

Moje zawodowe motto podąża za myślą starożytnego greckiego filozofa Plutarcha z Cheronei: „Umysł to nie dzban, który należy wypełnić, ale ognisko, które wypada rozpalić”.

 

Kinga Nagiel
asystent dyrektora

Ukończyłam studia na Wydziale Ekonomiki Finansów i Bankowości w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie. Od 19 lat pracuję zawodowo. Mam doświadczenie w pracy w księgowości, windykacji, marketingu, ubezpieczeniach oraz administracji.

Prywatnie jestem mamą dwóch córeczek: Aleksandry i Julii. Interesuję się medycyną oraz prawem. Wolny czas lubię spędzać z rodziną na wycieczkach rowerowych.

 

Svitlana Iarmak

koordynator profilu językowego - nauczyciel anglojęzyczny

Ukończyłam studia magisterskie na Coventry University w Wielkiej Brytanii na kierunku Stosunki Międzynarodowe. Ponadto, ukończyłam z wyróżnieniem czteroletnie studia licencjackie na kierunku filologia angielska i francuska na Narodowym Uniwersytecie im. V.N. Karazina w Charkowie. Od wielu lat prowadzę zajęcia językowe z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Jestem poliglotką - znam siedem języków.

Uwielbiam pracę z dziećmi - sprawia mi ona wiele radości, a postępy maluchów motywują mnie do ciągłego rozwoju. Podczas zajęć dbam o stworzenie przyjaznej, twórczej atmosfery. Takiej, żeby każde dziecko miało prawo do popełniania błędów, żeby wierzyło w siebie i i mogło liczyć na moje wsparcie i pomoc.

Jestem osobą kreatywną i pomysłową. Moim celem jest tworzenie nowoczesnego stylu nauczania języków obcych, ukierunkowanego na kształtowanie umiejętności komunikatywnych, niezbędnych do radzenia sobie w środowisku anglojęzycznym. Moje motto w pracy brzmi: "Children are great imitators. So give them something great to imitate", co oznacza: "Dzieci są świetnymi naśladowcami, więc daj im coś wspaniałego do naśladowania".

Interesuję się kulturą różnych państw i narodów, ich "savoir-vivre" czyli sztuką życia. Lubię francuskie komedie, zapach dobrej kawy, sztukę abstrakcyjną, alternatywny rock. W wolnym czasie podróżuję i uczę się fotografować.

 

Agnieszka Gańko
nauczyciel-wychowawca grupy przedszkolnej

Ukończyłam Pedagogikę Specjalną o specjalnościach oligofrenopedagogika i resocjalizacja na Uniwersytecie Kardy- nała Stefana Wyszyńskiego w War- szawie oraz studia podyplomowe na kierunku edukacja przedszkolna we Wszechnicy Polskiej w Warszawie. Próbując dotrzeć do swojego wewnętrznego potencjału i odkryć właściwe miejsce w życiu uczestni- czyłam w wielu różnych kursach m.in. na wychowawcę kolonijnego czy kurs Dramy.

Jestem członkiem Związku Podhalan, którego celem jest pielęgnacja tradycji i odrębności kulturowej podhala. Uważam, że niezwykle ważne jest wychowywanie dzieci w szacunku do kultury, tradycji i Ojczyzny.

Wybór mojej zawodowej drogi jest efektem wieloletnich poszukiwań jak umiejętnie połączyć zawód z pasją. Praca z dziećmi sprawia mi ogromną satysfakcję i codziennie przynosi nowe doświadczenia. Podążam za myślą Beaty Pawlikowskiej „Nie dawaj dzieciom gwiazdki z nieba, pozwól im nauczyć się latać, wtedy zobaczą, że za tym pierwszym niebem jest następne, a im mocniej będą musiały napracować się, żeby tam dolecieć, tym większa będzie ich radość po dotarciu do celu…”.

 

Aleksandra Krzyżowska
nauczyciel-wychowawca grupy przedszkolnej

Ukończyłam studia na kierunku Psychologia Kliniczna oraz podyplo- mowe studia z zakresu Psychologii Transportu w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyłam również studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim o kierunku pedagogika przedszkolna.

Posiadam kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkol- nym. Podczas zajęć wykorzystuję tradycyjne i innowacyjne metody nauczania stymulujące wszechstronny rozwój moich podopiecznych.

Moje zawodowe motto oddaje myśl Konfucjusza: "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi działać - a zrozumiem i rozwinę skrzydła".

Prywatnie moimi pasjami są podróże do najdalszych zakątków świata, żeglarstwo, gotowanie i dobre powieści kryminalne.

 

Anna Babij

nauczyciel-wychowawca grupy przedszkolnej

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Psychologia Kliniczna na Uniwersytecie Łódzkim, obecnie kończę podyplomowe studia z zakresu Pedagogiki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi.

Pracę z dziećmi rozpoczęłam jeszcze podczas studiów - jako wolontariuszka w świetlicy socjoterapeutycznej oraz w domu dziecka. Następnie pracowałam przez 3 lata jako wychowawca wspomagający w jednym z łódzkich przedszkoli. Przebywając z dziećmi nauczyłam się patrzeć na świat ich oczami oraz jednocześnie tłumaczyć to, co nowe i niezrozumiałe. Niezwykle ważne dla mnie jest rozbudzanie ciekawości i wyobraźni podopiecznych, bowiem jak powiedział Albert Einstein ,,Wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć rzeczy piękne. Wiedza bez wyobraźni najwyżej doskonałe.''

Lubię podróżować i poznawać nowe miejsca, pasjonuję się wspinaczką skałkową oraz eksploracją jaskiń. Wolne popołudnia chętnie spędzam w towarzystwie ciekawej książki.

 

Karolina Deptuła

nauczyciel-wychowawca grupy przedszkolnej

Ukończyłam studia licencjackie na kierunku pedagogika o specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku oraz studia magisterskie na kierunku pedagogika o specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie. Obecnie kontynuuję naukę na studiach podyplomowych na kierunku pedagogika specjalna o specjalności logopedia na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Pracę z najmłodszymi rozpoczęłam w 2012 roku jako wychowawca wspomagający, następnie zostałam nauczycielem - wychowawcą grupy przedszkolnej z językiem angielskim. Od 2015 roku przez trzy lata prowadziłam grupę "zerówkową" w jednym z warszawskich przedszkoli.

Jestem osobą niezwykle pogodną i optymistycznie nastawioną do życia. Praca z najmłodszymi jest moim powołaniem, przynosi mi ogromną radość i satysfakcję. Obserwowanie tego, jak dzieci pokonują nowe trudności, jak się zmieniają i rozwijają utwierdza mnie w przekonaniu sensu mojej pracy, a każdy uśmiech na ich twarzy jest dla mnie ogromną nagrodą.

W wolnych chwilach lubię spędzać czas z przyjaciółmi, jeździć na rowerze oraz pogłębiać swoją wiedzę z zakresu pedagogiki przedszkolnej i psychologii.


Kinga Poboży       

wychowawca wspomagający grupy przedszkolnej

Studiuję wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne z terapią pedagogiczną w Pedagogium - Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie. Ukończyłam kurs glottodydaktyki, obecnie poszerzam swoje kompetencje w dziedzinie terapii zajęciowej.

Od ponad dziesięciu lat zawodowo opiekuję się dziećmi w wieku   żłobkowym i przedszkolnym. Pracowałam w charakterze opiekunki oraz samodzielnego wychowawcy grup przedszkolnych. Praca z dziećmi jest nie tylko moim zawodem, ale przede wszystkim pasją, która każdego dnia przynosi mi mnóstwo satysfakcji mierzonej uśmiechami moich podopiecznych. Punktem wyjścia w moich relacjach z dziećmi jest zbudowanie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa, która jest wstępem do pracy nad wszechstronnym rozwojem maluchów.

Moimi atutami są: cierpliwość, wrażliwość i kreatywne spojrzenie na codzienną pracę.

 

Paulina Zychowicz

wychowawca wspomagający  

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W ramach praktyk zawodowych miałam okazję pracowac jako pomoc nauczyciela w przedszkolu, a także pracować w charakterze pomocy pedagoga szkolnego w różnych placówkach oświatowych i dziennych ośrodkach wsparcia dzieci i młodzieży. W trakcie nauki pracowałam również w ramach wolontariatu jako pomoc wychowawcy w Ośrodku Kuratorskim w Lublinie. Praca w tych ośrodkach utwierdziła mnie w słuszności wyboru mojej ścieżki zawodowej oraz skłoniła do wielu refleksji, nauczyła cierpliwości i przede wszystkim indywidualnego podejścia do każdego człowieka.

Praca z dziećmi wymaga nie tylko wielkiej cierpliwości, ale i kreatywności, dlatego konieczne jest ciągłe poszerzanie swoich kwalifikacji i umiejętności. Bardzo cieszy mnie, kiedy zaproponowane przeze mnie zabawy, czy pomysły prac plastycznych spotykają się z aprobatą najmłodszych. Zaangażowanie moich podopiecznych w realizację wymyślanych przeze mnie zadań przynosi mi wielką satysfakcję i nieustannie motywuje do dalszego zaskakiwania maluchów nowymi pomysłami.

Jestem osobą o pogodnym usposobieniu, szybko nawiązuje kontakty z ludźmi, ponad wszystko cenię sobie szczerość. W wolnym czasie gotuję dla przyjaciół, czytam książki oraz jeżdżę na rowerze. Interesuję się rozwojem manualnym i psychicznym dziecka, a także kosmetyką pielęgnacyjną.

 

Anita Karcz

nauczyciel-wychowawca grupy przedszkolnej

Ukończyłam studia licencjackie na kierunku pedagogika o specjalności edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach oraz studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku pedagogika nauczycielska o specjalności pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna. W mojej pracy magisterskiej skupiłam się na problemie niepełnosprawności w pojmowaniu dzieci.

Pracę z najmłodszymi rozpoczęłam w 2015 roku jako nauczyciel-wychowawca w jednym z warszawskich przedszkoli. Moje zawodowe motto brzmi: "Mamusiu, widzisz to co ja? Niestety już nie, skarbie..." Antoine de Saint- Exupery napisał w "Małym Księciu": Wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi, ale niewielu z nich pamięta o tym - ja staram się patrzeć i widzieć każdego dnia oczami dzieci, wchodzę w ich niezwykły, fantazyjny świat. Kocham swoją pracę - to jest moje miejsce na ziemi !

Lubię podróże dalekie i bliskie, wycieczki rowerowe, teatr. Interesuje się zdrowym stylem życia, szkicem oraz fotografią amatorską.

 

Katarzyna Lipka

wychowawca wspomagający grupy przedszkolnej

Studiuję na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas praktyk studenckich w warszawskich przedszkolach i szkołach podstawowych oraz będąc nianią dwójki dzieci w wieku 2 i 5 lat.

W pracy z najmłodszymi zależy mi na tym, aby dzieci poznawały świat przez działanie i doświadczanie, aby podejmowały próby, popełniały błędy, a dzięki otrzymywanemu wsparciu i odrobinie zachęty podejmowały kolejne próby. ,,Nikt bowiem nie nauczył się jeździć na rowerze tylko czytając o tym książkę.''

Jestem osobą pogodną i otwartą. W wolnym czasie lubię zatracić się w dobrej książce, iść do kina lub na spektakl teatralny. Niesamowitą radość w życiu sprawia mi taniec, dlatego uczęszczam na zajęcia tańca towarzyskiego i tańca latynoamerykańskiego.

W życiu kieruję się mottem: Bądź takim człowiekiem, jakiego sam chciałbyś spotkać na swej drodze.


Magdalena Grącik

nauczyciel - wychowawca grupy przedszkolnej

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika o specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, a także studia licencjackie o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz studia podyplomowe na kierunku oligofrenopedagogika w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.

Pracę z dziećmi i młodzieżą zaczęłam już w trakcie studiów. Swoje pierwsze zawodowe kroki stawiałam w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bełchatowie, który stał się przez kilka lat miejscem, w którym nabywałam doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dorobek ten wykorzystałam następnie w jednym z przedszkoli integracyjnych w Łodzi, gdzie przez ponad pięć lat doskonaliłam swój warsztat pracy z najmłodszymi.

Jako nauczyciel staram się zaszczepić w dzieciach potrzeby doświadczania i poznawania. Chciałabym, żeby dzięki mnie dzieci lepiej rozumiały otaczający je świat, by same odkrywały odpowiedzi na pytania, które je nurtują, by były samodzielne i miały wiarę we własne możliwości.

Jestem osobą pogodną, która z uśmiechem idzie przez życie - staram się nim obdarzać i zarażać. Uśmiech towarzyszy mi także każdego dnia w pracy z dziećmi - uważam bowiem, że "śmiech to najmniejszy dystans między dwojgiem ludzi".

 

Katarzyna Kamińska

pracownik administracyjny

 Ukończyłam studia magisterskie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku Turystyka i Rekreacja, a wcześniej studia licencjackie na tym samym kierunku na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Obecnie poszerzam wiedzę na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa.

Przez ostatnie lata pracowałam na stanowiskach recepcyjno-biurowych, administracyjnych, związanych z obsługą klientów oraz szeroko rozumianym prowadzeniem biura. Nie wyobrażam sobie pracy w innej dziedzinie i na innym stanowisku. Dokumenty, tabelki i ''papierki'' to dla mnie nie tylko praca, ale i przyjemność :).

W Przedszkolu i Żłobku Moje Cudowne Lata dbam o sprawną obsługę administracyjno-biurową. Staram się, aby moje kontakty z dziećmi i rodzicami były pełne życzliwości i zrozumienia.

W wolnych chwilach jeżdzę konno i uczestniczę w zajęciach fitness.

 

Aleksandra Jagoda
instruktor zajęć „Przez zabawę do sportu”

Ukończyłam Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Jestem  wieloletnim instruktorem rekreacji ruchowej wielu dyscyplin sportowych. Z dziećmi pracuję od ośmiu lat. Wrodzona nadaktywność pozwala mi zrozumieć dziecięcą potrzebę bycia w ciągłym ruchu.

Z naszymi maluchami prowadzę zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej oraz wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne "Przez zabawę do sportu". Są to zajęcia gimnastyczno-sportowe obejmujące elementy gier zespołowych, zabaw ruchowych, gimnastyki korekcyjnej oraz integracji sensorycznej. Zajęcia mają na celu rozwijanie u dzieci umiejętności współdziałania w ramach zespołów oraz promują rywalizację w duchu fair play. Dzieci są nagradzane wyłącznie za swoje indywidualne postępy, a nie na zasadzie porównywania z osiągnięciami innych dzieci.  

 

Piotr Karpalski
instruktor zajęć „Przez zabawę do sportu” 

Jestem absolwentem Wyższej Szkoły im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie. Od kilku lat pracuję z dziećmi prowadząc zajęcia sportowe, z gimnastyki korekcyjnej oraz zajęcia taneczne. Cechuje mnie cierpliwość, zaangażowanie oraz wielka pasja do wykonywanego zawodu. Interesuje się sportem, tańcem, muzyką oraz podróżami. Do zespołu instruktorów 4 Seasons For Active, wnosze wiele nowych pomysłów na realizowanie podstawy programowej z zakresu wychowania fizycznego.

 

Aneta Grądzka

 szefowa kuchni

W kuchni pracuję z zamiłowania i pasji. Doświadczenie zawodowe zdobyłam przygotowując przez ponad 10 lat posiłki dla najmłodszych w państwowym przedszkolu na Mokotowie. W pracy staram się korzystać z przekazanych mi przepisów staropolskiej kuchni, pamiętając jednak o współczesnych zasadach zdrowego i racjonalnego żywienia.

Prywatnie jestem mamą trójki dzieci i od niedawna babcią malutkiego Bartusia. W wolnym czasie uwielbiam spędzać czas z rodziną, oglądać filmy i czytać książki.

 

Beata Tomczuk
pomoc w Przedszkolu i Żłobku

W żłobku i przedszkolu Moje Cudowne Lata dbam o porządek, czystość i ład, pomagam także w kuchni. Czas spędzony w pracy z dziećmi przynosi mi wiele radości i pomaga zapomnieć o problemach i troskach dnia codziennego. Dzięki naszym maluszkom czuję się szczęśliwsza, a każdy kolejny dzień jest piękniejszy i lepszy od poprzedniego.

Prywatnie jestem mamą kilkuletniego Sebastianka. W wolnych chwilach lubię gotować, jeździć na rowerze i rolkach.  

 

Ewa Owczarek
dietetyk

Jestem absolwentką 5-letnich studiów magisterskich na kierunku dietetyka na Wydziale Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz doktorantką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Aktualnie jestem w trakcie studiów  podyplomowych z psychodietetyki w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Dietetyki, Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, Polskiego Towarzystwa Promocji Zdrowego Życia i Żywności, Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej, Polskiej Federacji edukacji w Diabetologii.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam m.in. w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA, Wojskowym Instytucie Medycznym, Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym CMKP im. prof. W. Orłowskiego, Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym, Samodzielnym Publicznym Szpitalu Dziecięcym, Centralnym Szpitalu Klinicznym, Klinice Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego, Instytucie Matki i Dziecka, Instytucie Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka, Instytucie Żywności i Żywienia, Zakładzie Żywienia Człowieka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Zakładzie Medycyny Zapobiegawczej i Higieny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz w Ośrodku Rehabilitacyjno-Leczniczym.

Pracuję jako dietetyk kliniczny w licznych warszawskich placówkach medycznych, prowadząc indywidualne konsultacje dietetyczne dla dzieci i młodzieży. Współpracuję z placówkami oświatowymi. Układam zdrowe i prawidłowo zbilansowane jadłospisy, prowadzę edukację żywieniową oraz dbam o prawidłowy przebieg procesu odżywiania dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach żywieniowych.

 

 

Zaświadczenia wychowawczyń o ukończeniu kursu pierwszej pomocy przedmedycznej zorganizowanego w naszym Przedszkolu przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy