Dyrektor Przedszkola i Żłobka
Moje Cudowne Lata

Magdalena Jagodzińska-Mróz

Pani Magdalena ukończyła studia magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki, a także studia podyplomowe w zakresie edukacji początkowej i reedukacji oraz studia podyplomowe w zakresie polityki i zarządzania oświatą na Uniwersytecie Warszawskim. Pani Magdalena posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowisku dyrektora placówek edukacyjnych. W tym czasie, realizując zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego, dobrze poznała polski system oświaty i jego strukturę oraz prawo oświatowe.

Życiowym celem pani Magdy jest praca z dziećmi, która daje jej ogromną satysfakcję i poczucie spełnienia zawodowego. Zawsze największą dla niej nagrodą jest uśmiech podopiecznych. Pani Magda, przez pięć lat pracując jako nauczyciel-wychowawca, mogła każdego dnia realizować swoje pragnienie w pełnej ciepła i wyrozumiałości atmosferze. 

Zawodowe motto Pani Magdy podąża za myślą starożytnego greckiego filozofa Plutarcha z Cheronei: „Umysł to nie dzban, który należy wypełnić, ale ognisko, które wypada rozpalić”.