Dni adaptacyjne

Dzieci zapisane do naszego Przedszkola, rozpoczynające edukację od września, mogą uczestniczyć wraz z rodzicami w dwutygodniowej, bezpłatnej adaptacji przedszkolnej.

Zajęcia odbywają się w czasie dwóch ostatnich tygodni sierpnia w godzinach 9:00-12:00

Podczas dni adaptacyjnych dziecko spędza czas w Przedszkolu z rodzicem, przyzwyczajając się do nowego otoczenia i stopniowo zyskując poczucie bezpieczeństwa.

Zajęcia obejmują dwa tygodnie regularnych, trzygodzinnych spotkań. W ramach zajęć adaptacyjnych każdego dnia pojawiają się elementy codziennej edukacji przedszkolnej:

  • powitanie
  • zabawy swobodne, zabawy w kole
  • zajęcia plastyczne
  • posiłek
  • zabawy na świeżym powietrzu
  • pożegnanie 

W pierwszym tygodniu rodzice zapraszani są do wspólnej zabawy i pracy z dziećmi. W drugim tygodniu zachęcamy rodziców, żeby elastycznie reagując na zachowania dzieci uczestniczyli w zajęciach pasywnie – wyłącznie jako obserwatorzy.