Kontakt

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek
Moje Cudowne Lata

ul. Gąsek 74A
02-973 Warszawa

Dyrekcja
tel.: 600 091 234
e-mail:
dyrektor@cudownelata.edu.pl 

Sekretariat
tel.: 600 091 237
e-mail:
sekretariat@cudownelata.edu.pl

Dlaczego my?

  • Kadra. W Przedszkolu i Żłobku Moje Cudowne Lata zatrudniamy wysoce wykwalifi- kowanych, kreatywnych i cierpliwych nauczycieli, instruktorów i specjalistów.
  • Edukacja. Gwarantujemy wysoki poziom nauczania - absolwenci naszego przedszkola z bardzo dobrymi wynikami zdają egzaminy do najlepszych warszawskich szkół podstawowych.
  • Języki obce. Wszystkie nasze przedszkolaki uczą się w ramach czesnego dwóch języków: angielskiego i hiszpańskiego.
  • Specjaliści. Nasze dzieci są pod stałą opieką logopedy, psychologa i terapeuty integracji sensorycznej.
  • Wartości. Podstawowymi wartościami, którymi kierujemy się w pracy dydaktyczno-wychowawczej są: tolerancja, szacunek, odpowiedzialność za innych, zaufanie.
  • Umiejętności. Dzieci wychowujemy na samodzielnych, ale umiejących współpracować, otwartych, ciekawych świata, śmiałych i świadomych swoich wartości.